Pogenæshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-211

Fredningsnr.
211791

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, købt. Afmærkn.: MS (fælles for 2117-91,92) Høj, 3 x 18 m, lille tilgroet hul i top. Lynggroet i plantage. Sb. 211 a-b kaldes "Pognæshøje" og er tvillinghøje, forbundet med en 3 m lang rygning; 211a mod SV, 211b mod NØ.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr. 211A-C]. Næsset hvorpaa disse Höje hviler kaldes Pogenæs og derefter kaldes Höjene Pogenæshöje. Mod Syd, Vest og Øst falder Höjenes Fod sammen med Bakkeaffaldet; men Krandsstenenes Række betegner Höjenes Fod tydeligt nok. Höjene ligge saa nær op til hinanden, at de ere at betragte som Tvillinghöje, og da begge Höjes Krandsstene hæve sig fra Foden for at mödes oppe, hvor höjene stöde sammen, saa synes det at [være] Tegn paa, at de ere samtidige. Den sydlige og ]den[ större Höj [sb.nr. 211A] har 19 Krandsstene og den nordlige [sb.nr. 211B] har 12. Fra den nordlige gaar der en Fod ud [sb.nr. 211C] 16'' höj og 12 Alen lang afrundet og med 4 Krandsstene mod Nord. Begge Höje ere smukt lyngklædte have en smuk Form og ere ubrudte. De tager sig godt ud i Egnen og her haves en overmaade smuk Udsigt. [[F.M. 1888 M.S.]]

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 18 m i Diameter, 3 m høj, lille, tilgroet Hul i Top; lynggroet i Plantage. FM 1888 18/6 [Sb.nr.] 211 a-b kaldes "Pogenæshøje" og er Tvillinghøje, forbundet med en 3 m lang Rygning; 211a mod SV, 211b mod NØ. 1 fælles MS

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: [sb.nr. 211A]: 18 m br., 3 m h., lille, tilgroet Hul i Top.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Den sydligste af tvillingehøjene. Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med en del løvtræer, to enebærbuske samt krat. 4 randsten synlige på sydsiden. Beliggende højt på bakketop.

Litteraturhenvisninger  (0)