Koustrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-212

Fredningsnr.
211793

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1916. Propr. N. Vestergaard. Diplom Afmærkn.: MS 1917, oberstl. J.C. Lund. Høj, 2,35 x 20 m, tidligere sås 16 fodsten, nu overgroede. Lyng- klædt i plantage med en gran på toppen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Samling af Høje [10 stk.]. Omtrent 76 Alen Nord for Pogenæs findes en Samling af Høje med Beliggenhed og Maal som foranstaaende Plan viser, hvor Afstand og Gjennemsnit er angivet i Al og Højden i Tommer. Paa den største nær ere de alle overpløjede og tildels udjævnede. De ere bygte af Undergrundsjord med mange smaa Stumper af Flint og Kalksteen. Om de førhen have været brudte vides ikke. Kun en af dem, den største [sb. 212A] er lyngklædt og ubrudt og ved dens Fod staar 9 smaa Krandssteen mod Nord, 4 større mod Syd og 3 mod Sydvest. Denne er bygt af fiin Muld. [[1946: a: 20 m br., 2,3 m h., urørt. F.M. 1916. M.S.]] [[1946: b: Helt ødelagt, kun 7 m br., 1 m h., stort Centralhul til Bunds. Heri ses Højkærnen af haandstore sten. Frigivet 1946.]] [[1946: De øvrige: Sløjfet.]]

1916 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 20 m i Diameter, 2,35 m høj, tidligere saas 16 Fodsten, nu overgroede; Lyngklædt i Plantage med en Gran paa Toppen. [[FM 1916 MS 28/8]]

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten mod nord. Granerne er fældet. Idag bevokset med en del forskellige løvtræer. Nordligt på højen (lidt nord for toppen) er en stor sten (ca. 140 x 70 cm.). Mod NØ ligeledes en meget stor sten lige nedenfor højfoden. Små randsten ses i foden særligt mod nord og vest. Beliggende i skovkant op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)