Koustrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-212

Fredningsnr.
2117105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tidligere C-høj tinglyst med følgende tekst: ********************************* Højruin, ca. 0,7 x 8 m. Ca. 2/3 af højen er bevaret. I skovbryn.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Samling af Høje [10 stk.]. Omtrent 76 Alen Nord for Pogenæs findes en Samling af Høje med Beliggenhed og Maal som foranstaaende Plan viser, hvor Afstand og Gjennemsnit er angivet i Al og Højden i Tommer. Paa den største nær ere de alle overpløjede og tildels udjævnede. De ere bygte af Undergrundsjord med mange smaa Stumper af Flint og Kalksteen. Om de førhen have været brudte vides ikke. Kun en af dem, den største [sb. 212A] er lyngklædt og ubrudt og ved dens Fod staar 9 smaa Krandssteen mod Nord, 4 større mod Syd og 3 mod Sydvest. Denne er bygt af fiin Muld. [[1946: a: 20 m br., 2,3 m h., urørt. F.M. 1916. M.S.]] [[1946: b: Helt ødelagt, kun 7 m br., 1 m h., stort Centralhul til Bunds. Heri ses Højkærnen af haandstore sten. Frigivet 1946.]] [[1946: De øvrige: Sløjfet.]]

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1946 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, helt ødelagt, nu kun 7 m i Diameter, 1 m høj; stort Hul i Centrum til Bunden, heri ses Højens Kærne af haandstore Sten; græsgroet i Ager.

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance af d. 6/4; 8/5 1987, kort med fundsted afsat samt tinglysningsdokument (kopi). Modtaget på N01 d. 19/5 1987. Ang. fredning af højruin. Jvf. SNS F. 53-3109. Sb. 14.01.15-212 B.

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
HØJRUIN, ca. 0,7 x 8 m. Ca. 2/3 af højen er bevaret. I skovbryn.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Usikker lokalisering.