Skiffard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-237

Fredningsnr.
21181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 7 m; hul i centrum og ud til nordsiden, tilgroet; på den ses en firkantet ramme af mindre sten, 5,5 m i sydvest-nordøst, 4,5 m bred; bevaret er: i nordøst 3, i nordvest 5, i sydøst 4 og i sydvest 3; kratgroet, i højskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den har en ligeliniet Side baade mod Nord og Syd, og det lader til at disse to lige Sider ere satte af flade Stene paa Kant. Krandsstenene mod Øst og Vest er buet og det seer ud som om Stenene her ikke ere valgte med saa stor Omhu. En Gravning, ved a har forstyrret Nordsiden og Midten. Fylden lader til at være Muld. Da Stedet er korngroet, saa kan Höjens Grændse, der falder sammen med den naturlige Hælding, ikke ganske nöjagtig opgives; men dens Höjde antages at være c 2 Al.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 7 m i Diameter, 1,25 m høj; Hul i Centrum og ud til N-siden, tilgroet; paa den ses en firkantet Ramme af mindre Sten, 5½ m i SV-NØ, 4½ m bred; bevaret er i NØ 3, i NV 5, i SØ 4 og i SV 3; kratgroet i Højskov.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: 7 m br., 1,2 m høj, Hul i Centrum og ud til N., tilgroet. Randstenene smaa: I SØ. 4, i SV. 3, i NV. 5, i NØ 3., flere mangler. De staar i en Firkant, 4½ x 5 m, orienteret i SV-NØ.; F.M. 1946.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenene i firkanten ses fortsat, dog er der mod NV kun 4 sten, ikke 5. Højen glider mod øst lidt i ét med terrænnet, hvilket bevirker, at den syner højest set fra vest. Bevokset med yngre ahorn.

Litteraturhenvisninger  (0)