Thoreby Bysmarker

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-61

Fredningsnr.
452529

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 10/1 1889, R.V. Neergaard. Skænket til fredning. Afmærkn.: MS 1889. Ovalt kammer af 8 bæresten g 2 dæksten, hvoraf den østlige har skålgruber. I dyrket mark. Restaureret 1950.
Undersøgelsehistorie

1859 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1859 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse paa en lille Jordhøining. Længdeaxe SV-Nordøst. Otte Sidestene. Bevoksning: 1981: Græs

1949 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ovalt kammer af 8 bæresten og 2 dæksten, hvoraf den østlige har skålgruber. I dyrket mark.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue. Beskrivelse: Ingen jordhøjning. Der pløjes tæt om anlægget. Kammeret består af 8 bæresten, hvoraf de 6 virker originale. 2 store dæksten; kammerets form er oval. Orientering: NØ-SV. I syd og øst er der huller mellem bæresten. Gangen har formentlig været mod syd, andet skyldes manglende bæresten. Ejeren oplyste, at man ved restaurering i 1940'erne havde indsat de 2 "bæresten" mod ØSØ. Materialet hentedes fra Skejten. Af farve og form adskiller disse 2 sig også fra resten. Ellers vender bærestenene plane sider ind mod kammeret. Kammerets indre mål: længde: 3 m. Bredde: 1,25-1,50 m. Dækstens overkant over markflade: 2 1/2 m. Bærestens overkant over markflade: ca 1 1/2 m. OBS. Formmæssigt slutter højen sig til en gruppe, der er karakteristiske for Flintinge Å-strøget: sb. 106 og måske før restaureringen sb. 105 m.fl. (fredningsnr. 4525.33 og 4525.34). Beskadigelser: se Beskrivelse. Beliggenhed: På højning i terrænet ned mod Flintinge å. I dyrket ager, vel 30 m inde i marken. Tilstand: Ejeren gør meget ud af at holde krat- og træbe- voksning nede så anlægget fremtræder synligt. Der ligger marksten inde i kammeret. . Mål: 2,5 m højt. ** Seværdighedsforklaring ** Flot monument set fra vejside. Bevoksning: 1981: Græs

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Jættestuens to dæksten blev fjernet. Fire af jættestuens bæresten var revnet, formentlig som følge af et plyndringsforsøg i 1800-tallet. Disse blev holdt sammen ved at indsætte rustfri stålstænger i stenene. Den svageste af de fire bæresten fik støbt en fodstøtte i beton. Desuden blev alle bæresten sikret ved montering af rustfri stålstænger. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Jættestuens gangåbning blev spærret med to kraftige, flade sandsten og jættestuekammeret, som stadigt ikke var sikkert for publikum, blev af sikkerhedsmæssige grunde opfyldt med nøddesten. De to dæksten blev genplaceret. En ny høj blev opbygget omkring kammeret til nær bærestenenes top. FM stenen blev flyttet til foran jættestuens indgang. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, men er blevet restaureret i 2009. Bærestenene er sikret og der er lavet en høj omkring stenkammeret, som er fyldt med strandsten. Bunddække: græs.

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Jættestue. FM-sten sat i højside i syd. Et formidlingsskilt og en p-plads placeret ca. 90 m nordøst for jættestuen.


Billeder

3259 formidlingsskilt og en p-plads ca 90 m NØ for lokalitet. Set fra NV.
3263 kammer. Set fra SSØ.
3262 oversigt. Set fra S.
3261 oversigt. Set fra N.