Palsens Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140202-1

Fredningsnr.
22178

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Halvt ødelagt dysse på højen "Poulsens Høj", der måler 2,1 x 12 m. Bevaret af dyssen er 3 svære og 2 mindre sten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Palsens Höj" en Dysse maaler mod Nord 66' Øst 53' Syd 66' Vest 53'. Randstenene ere bortförte, selve Kammeret er ödelagt. Næsten overalt ses Brud paa Höjen. 4 större Stene spredte paa Höjens Overflade rage op over Jordfladen. 4 mindre ere Rester af större Do. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Halvt ødelagt Dysse paa Højen "Poulsens Høj", der maaler 2,1 m i Højde, 12 m i Diameter. Bevaret af Dyssen er 3 svære og 2 mindre Sten.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kraterfyldt overflade. Senere tilføjelse: Dysse i høj, 2,0 x 15 m. I højen ses 3 store sten næsten på række, 2 større huller (gamle) i højtop og -side. De på blåt kort nævnte mindre 2 sten ses ikke. Tinglyses. Senere tilføjelse: NB: Er fredet. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Der ses tre store sten og 2 huller (som beskrevet i nyberejsningsteksten). Højen er bevokset med blandede løv- og nåletræer. Beliggende i meget lysåben skovområde.

Litteraturhenvisninger  (0)