Frellinggaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140202-6

Fredningsnr.
221711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
1987: Tidligere C-høj er tinglyst med følgende beskrivelse: ****************************************** Høj, Ca. 1 x 14 m. I højens Ø del en ældre nedgravning. En randsten i NØ. Iøvrigt ses mange omlejrede større sten på højen. Bevokset med løvtræer. I lille lund.
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Dysse; der ses bevarede af Kammerets 2de Bærestene en mod Nordøst 3' en mod Sydøst 2'6" i Bredde, begge har spaltede Sider ind mod Kammeret, de øvrige Bærestene saa vel som Overliggeren ere bortførte. Af Randstene ses en mod Vest 11' fra Bærestenene en mod Nordvest 9' fra Kammeret og en mod Øst 8' fra samme. Højen maaler mod Nord 48' Øst 36' Syd 42' Vest 47'. Paa Højens Overflade ses overalt Brud, den er overfyldt med Smaasten fra Marken. Højden er 3'4". [[Frigivet]]

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret omrodet Høj med stort Hul i Østsiden; tidl. Dysse.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Totalt omrodet højrest. Bl.a. en retvinklet grøft, 2 m. bred og op til 1 m. dyb, i Ø-siden af højen. *************************************** Genbesigtigelse 23.10.1986: HRK synes at have været på det forkerte sted, omend hans afsætning er korrekt på 4 cm.-kortet. Der ses en nogenlunde cirkulær, ret jævn højning med nogen ældre forgravninger, 13-14 x 1 m. I NØ en mulig randsten, iøvrigt mange større, omlejrede sten på højen. Ø-ligt på højen et krater, måske efter fjernet kammer. Fredes. MB & JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. SNS F. 53-3093. Sb. 14.02.02-6. Fredning af høj. Div. korrespondance, tinglysningsdokument (kopi) samt kort med fundsted afsat modtaget på N01 d. 8/7 1987.

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3093
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3093
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ca. 1 x 14 m. I højens Ø del en ældre nedgravning.En randsten i NØ. Iøvrigt ses mange omlejrede større sten på højen. Bevokset med løvtræer. I lille lund.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Synlig fra offentlig vej. Beliggende i ager/skel.

Litteraturhenvisninger  (0)