Holmhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140202-11

Fredningsnr.
221710

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Holmhøj", anselig, lyngklædt høj i plantage. Noget beskadiget i top og syd- side. 3,9 x 40 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sognet, hvor Höjen ligger kaldes "Holmene" er en ret anselig Rundhöj, hvis østlige og vestlige Sider ere nedplöjede vel en 10 a 12' ned paa Höjen. Foruden at der ses et större Brud paa Höjens Vestside er der tillige Brud paa Overfladen. Höjens Sider ere lyngklædte, dens Tværmaal fra Nord til Syd er 120'. Höjden 11' 7''. Bevoksning: 1980: Lyng

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Holmhøj", anselig lyngklædt Høj i Plantage. Noget beskadiget i Top og Sydside. 3,9 m høj, 40 m bred.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1980: Lyng

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hele S-siden bortgravet. I top (5 x 3 x 1,5 m.) krater med gammel rævegang. Bevoksning: 1980: Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Rævegrave i højen. Bevokset med en bøg på toppen, en enkelt enebær samt rigtig mange små graner.

Litteraturhenvisninger  (0)