Kraghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140202-13

Fredningsnr.
22179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kraghøj", græsklædt høj, 28 x 2,5 m høj i øst, 5 m høj i vest; lidt flad i toppen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kraghöj" en Rundhöj. Ligger paa Skraaningen af en Bakke. Fra Nordsiden op over Höjens Midte ses Brudene af en Udgravning. Mod Østsiden og mod Sydöst ses ligeledes Brud. Höjens sydlige og vestlige Sider har en smule afrundet Form. Dens Tværmaal fra Nord til Syd er 74', men paa Grund af, at dens Grundflade har Heldning mod Vest er Höjden mod Øst kun 7' 6'' mod Vest 15' 4''. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet. Bevoksning: 1980: Græs.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kraghøj", græsklædt Høj, 28 m bred, i Øst 2,5 m høj, i Vest 5 m høj; lidt flad i Toppen.

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 359/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev af d. 13/4 1954 fra lodsejer; K. E. Handberg, Hovedgården Ebdrup pr. Kolind, modtaget på N01 d. 22/4 1954. Hvori K. E. Handberg forespørger om hvorvidt NM er i besiddelse af oplysninger om traditioner m.v. med tilknytning til "Kraghøj". Idet det er en gammel tradition at der hver Valborgaften afholdes offentligt bål på "Kraghøj". I brev af d. 22/4 1954 oplyses K. E. Handberg at N01 (v. C. L. Vebæk) ikke er besiddelse af sådanne oplysninger.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen - topfladen må dog beskrives som nedhulet. 25 m. Ø for - højspænding. På S-siden affald - træ, dæk m.v. (træet stammer vist fra højens V-side). *************************************** Genbesigtigelse 21.5.1987: Stadig affald ved S-lige højfod: delvis formuldede halmdynger, bygningsaffald (træbeton, cementflager), trådruller, et gammelt barnevognsvrag, blikbøtte, en delvis afbrændt træstamme, marksten. Højspændingsmasten (nr. 21) er af nyere dato (udskiftet 1980?), trykimprægneret, uden vejr-patina. JGB Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen måler 27-28 m. i retningen N-S og 24-28 m. i retningen Ø-V. Det tidligere beskrevne affald er fjernet. Der er tale om en uregelmæssig høj med rævegrave især i vestfoden. Højen er bevokset med hindbær.

Litteraturhenvisninger  (0)