Grovlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140204-6

Fredningsnr.
23185

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse med 4 svære bæresten (5-kantet kammer), 2 gangsten og en del randsten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om her har staaet en mindre Høj med store Krandsstene eller en mindre Runddysse kan ikke mere siges med Vished. Nu sees en Steensamling, der bestaar af de Stene, som have tilhørt Stedet, og af tilsamlede Marksteen. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse med 4 svære Bæresten (5-kantet Kammer), 2 Gangsten og en Del Randsten.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Marksten rundt om højen (af ældre dato). Dysse uden dæksten (2 x 3 x 1,2 m.). Bevoksning: 1980: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med nogle løvtræer og lidt krat/buskads ved foden. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)