Konens Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140204-10

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Kulturlag, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 330/64; 253/64; 230/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 230/63; 253/64; 330/64. Stenalder-Boplads v. Stubbesø. Sb. 14.02.04-10. Afventer rapport fra Randers. Avisudklip fra Jyllands-Posten d. 5/7 1963 om "Amatørarkæologer paa spændende Udgravning. Aarhus-Skuespiller fandt Potteskaar midt under Frokosten". Randers Museum foretager for tiden under museumsinspektør Stürups ledelse udgravninger ved Stubbesø på Djursland. Det daglige arbejde med udgravningen forestaas af amatørarkæologen Erik Øbom fra Aarhus, som har faaet megen ros for sit arbejde. ... [Fortsætter]. Flere avisudklip fra forsk. aviser, 1963-64, vedlagt sagen.

1964 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
ved Stubbesø [["Konens Høj"]]: tidlig neol. jordgrav med kobbersmykke anlagt i [[Stenalders]] bopladslag; fund af A-keramik. Undersøgelse ved RAM. 330/64

1965 Museal udgravning
Journal nr.: 120/63
Kulturhistorisk Museum Randers
Tidlig neol. jordgrav med kobbersmykke anlagt i stenalders bopladslag; fund af A-keramik. Undersøgelse ved RAM.

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1273/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1273/65; 330/64; 253/64. Sb. 14.02.04-10. Tidlig neolitisk grav samt boplads. "Konens Høj". Sb. 14.02.04-10. Undersøgt i 1963-65 af B.G. Stürup, RAM, m.fl. Jvf. desuden KUML 1965, s. 13 ff. Udgravningsberetning mangler! Udgravningsdokumentation (skitsetegning af fundsted) foreligger.' Udgravning af en tidlig neolitisk grav fundet vest for Stubbesø ca 200 m nord for Nybro. Graven indeholdt rav, spiralfingerring af kobber og en dysseflaske. Graven lå i et bopladslag der indeholdt neolitisk A-keramik. (Randers j.nr. 120/63). Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 11/1; 16/1 1980 ml. Dr. K. Kersten, Schloss Gottorp, og N01. Korrespondance af d. 16/8 1965 ml. SL og N01. Adskillige avisudklip, 1963-65, fra div. aviser.

Litteraturhenvisninger  (0)