Hyllested

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140207-15

Fredningsnr.
23186

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.
Fredningstekst

Runddysse med nogle få randsten, smukt 5-kantet kammer med lille overligger. Vid udsigt.
Undersøgelsehistorie

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse med nogle faa Randsten; smukt 5-Kantet Kammer med lille Dæksten. Hyllested 3 a. Fredet

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse med nogle faa Randsten, smukt 5-kantet Kammer med lille Overligger. Vid Udsigt.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En sti bliver holdt fri for bevoksning, da højen bruges til vildtfoderplads. Ellers tæt krat. Velbevaret dyssekammer, kvadratisk, 2 x 2 m. i ydre mål, ca. 1 m. fra bund til top af overligger. Stenbygget høj. I V aftrampet/-pløjet til stejl skråning. Tilgroet. *** Seværdighedsforklaring *** Pæn, velbevaret, tildels jorddækket dysse. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Antages fundet som beskrevet dog uden sti. Helt tilgroet i krat og hyld mm. Kammer ikke synligt.