Hyllested
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140207-7

Fredningsnr.
23188

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/9 1925, gdr. A.P. Nyhuus. Sølvbæger. Et fritstående, udgravet dyssekammer af polygonal form, 1,45 m højt, 2,10 m langt, 1,80 m bredt. Indgangen mod Ø 0,50 m bred. Kamret dannet af 5 svære, indadhældende bæresten; en mindre sten indskudt mellem 2 bæresten mod SV; svær dæksten på plads, dog kun hvilende på 4 bæresten. 0,75 m jord udenom medindbefattet i fredningen. Matr.nr. 23: Dyssekammer i skel til matr.nr. 22 af Hyllested By. NMI: Meget smuk runddysse som dekl. MS mgl.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en større flad Mark inde mellem høje dyrkede Bakker i Hyllested Bjerge stod forhen en dejlig Runddysse, hvoraf Kammeret endnu er tilbage. Dette prægtige Kammer, der i Skjønhed og Storhed kan maale sig med den fredede Runddysse (Mejekirke) i Nødager S, staar nu ene og ganske frit. Bærestenene ere 5' høje. Den vældige og smukke Overligger, der dækker det store og 5' høje Kammer, er over 3' tyk, saa Dyssens fulde Højde er 8'3". Uden om Kammeret har forhen været 2' Fyld og meget høje Krandsstene; men nu er alt ryddet bort. Indgangen vender mod Øst; men om her har været Gangstene vides ikke. Kammerets Bund er i Flugt med den omgivende Jord og formodes af være urørt. Bevoksning: 1980: Græs

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget smuk Runddysse som Dekl.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 2,5 x 3,5 x 3,5 m. Pløjer helt til stenene. *** Seværdighedsforklaring *** Meget smukt, stort dyssekammer uden høj. Omgivet af marker hegnet med storslåede stendiger. ************************************************** Genbesigtigelse 11.11.1981: Kniber dog lidt med at holde afstanden (mindste sted 45 cm.). HRK ************************************************** Genbesigtigelse 22.4.1987: Afstandsbestemmelsen om 0,75 cm. negligeres nu helt. Der pløjes indtil 0 cm. fra bærestenene, især i N. JGB Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
En hyld i åbningen mod øst. Dyregrav udenfor kammeret mod SV.

Litteraturhenvisninger  (0)