Gjestenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140207-10

Fredningsnr.
23187

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Gjestenhøj". Kratbevokset, noget ødelagt høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her er en mindre Høj, hvis øverste Deel er lyngklædt. Den er brudt og i Brudet sees, at den er særdeles steenrig. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gjestenhøj", kratbevokset, noget ødelagt Høj.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tæt krat. ********************************************* Genbesigtigelse 1988: "Gjestenhøj". Overgroet med overordentligt tæt krat hvori dog en sti er udhugget fra N og til toppen. Gammel sænkning i top (ca. 3 x 2 x 0,5 m.). Spredte marksten (gl.) ved højfod. Kun målt i NV/SØ; virker dog cirkulær. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden sti mod nord. Marksten og sænkning er ikke synlig. Højen er tæt bevokset med krat. Beliggende i skel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)