Flintinge Byskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-136

Fredningsnr.
452523

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 4525-23, 22, 21, 24 Tingl.: 20/2 1890 (R.V. Neergaard) Skænket til fredning Afmærkn.: MS (1891) Anselig jættestue i høj, 1,75 x 20 m. Kammer af 15 bæresten og 5 fritliggende dæksten; gang af 4 par sidesten og 2 dæk- sten. Græs i skov.
Undersøgelsehistorie  (14)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(7) Udgravet Jættestue i Granskoven. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig jættestue i høj, 1.75 x 20 m. Kammer af 15 bæresten og 5 fritliggende dæksten; gang af 4 par sidesten og 2 dæksten. Græs, i skov.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i høj. Beskrivelse: Højen: Enkelte sten ses ved østlige fod. Kan være randsten. Ovenpå højen ses toppen af 5 store overliggere. Der er nu indkapslet i beton (ligner ældre restaurering). Kammer + gang: Orientering: VNV-ØSØ. Gangen udgår i sydlig retning. Der er utætheder i kammerets loft. Man kan - efter et øjeblik orientere sig derinde uden lys. Gangen består af 2 anselige par bæresten og yderst ude af 2x1 samt 1 enkelt mindre bæresten. Der er 2 dæksten over gangens inderste del, samt en nedhængende smal dæksten "overkarm" mellem disse 2. Mellem gangens bæresten og kammerets bæresten er indskudt 1 sæt karmsten. Der er tørmur også mellem gangens bære- og karmsten (bortset fra de yderste små). Som det er sædvane øges højden i indgangen efterhånden som man nærmer sig kammeret. Kammer: Ca 6 1/2 x 1,50 m. Formen er nu rektangulær. Måske har det før restaureringen haft tendens til det trapezformede. Der er 2 bæresten i vest, 1 i øst. Eller måske 8-talsformet. Bærestenen vest for indgangen antyder dette (er let indtrukket i forhold til væggens forløb). Kammeret er så højt, at man næsten kan stå oprejst i det (ca 1,60 m). Bærestens antal i øvrigt: Nord: 6, Syd: 2x3 (på hver side af indgang) + 5 dæksten. Tørmur ses mellem samtlige store bæresten (både i kammer og gang). Nederste skifter tørmur er den traditionelle i landsdelen (rød sandsten, ret smalle fliser) højere oppe gerne en noget tykkere (formentlig indsat ved restaureringen). Beton anes. . Tilstand: Fin, men et ret hårdt restaureret anlæg. Beliggenhed: I en lysning i skoven. Mål: 1,8x21 m. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2002 Museal restaurering
Journal nr.: NM 2014-021823 (SN 2001-613-0206)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En af jættestuens dæksten blev sikret ved montering af et stålbeslag. To revnede bæresten blev sikret ved montering af to stålspindler i hver sten. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)