Nødager
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-17

Fredningsnr.
221724

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse (muligvis halveret langdysse). Firsidet kammer, hvis sydlige bære- sten er borte. Indramning af randsten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Langdysse er højtliggende og har et firsidet Kammer, hvoraf den sydlige Bæresteen er borte. Gangbygningen er skjæv for Kammeret, og Retningen er S.S.V. Mod Vest ere Krandsstenene borte, og mod Nord ere de meget mindre. Den har saaledes de største Krandsstene mod Syd og især mod Øst, hvor de ere indtil over 4' høje. Overliggeren er sprængt og ligger væltet ned i Kammeret. Af den nordlige og den vestlige Bæresteen er der udsprængt de sammenstødende øverste Hjørner A A [på tegning], saa man nu paa dette Sted kan krybe ned i Kammeret, medens den egentlige Indgang dækkes af Overliggeren. Bærestenenes Højde over Jorden er 4'2" og over Gulvet 3'9". Seet fra Vejen mellem Kolind og Nødager tager Dyssen sig meget godt ud. Bevoksning: 1980: Græs

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse (muligvis halveret Langdysse). Firsidet Kammer, hvis sydlige Bæresten er borte. Indramning af Randsten.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Firesidet dyssekammer med gang af 2 sten mod Ø. Kammerets S-ligste sten (?) væltet ind. V for kammer del af overligger (?). 7 randsten mod N og Ø. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gangen vender dog mod syd, ikke mod øst. Randsten: 2 i nord, 3 i øst, 5 i syd og 1 i vest (væltet og tilgroet). Fortidsmindet er græsklædt. Beliggende i udyrket areal på campingplads.

Litteraturhenvisninger  (0)