Pederstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-36

Fredningsnr.
221727

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Græsbevokset, noget ødelagt høj (udgravning i nordsiden). 4,2 x 23 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne forhen store og prægtige Høj, hvorfra haves en meget henrivende Udsigt til alle Sider, har lyngklædte Rester. Den er bygt af fin Muld uden Steen og har en synlig Krandssteen a [på tegning] mod Nord. Hele Partiet b [på tegning] er kjørt bort, dog staar endnu et Lag af Fodpartiet c 4' højt. Højen har ikke været brudt i ældre Tid. Her er ikke funden noget; maaske fordi dens Bund ikke er fulgt. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græsbevokset, noget ødelagt Høj (Udgravning i Nordsiden), 4,2 m høj, 23 m bred.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Hele den N-lige halvdel af højen bortgravet. Nu træbevokset. Store marksten i S-kant af høj. Gamle markstensdynger ved højfod mod V. Bevoksning: 1980: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Hele den nordlige halvdel er gravet væk (gammel skade). Højen har idag form af en halvmåne. Enkelte marksten mod vest ses fortsat. Højen er meget tæt bevokset med løvtræer og lidt krat. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)