Gratindhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-49

Fredningsnr.
22181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Gratindhøj", græsklædt høj, pløjet rigelig nær. Gravning i top og mod nord. Matr.nr. 7f: Høj, "Gratindhøj", i skel til matr.nr. 7a af Pederstrup by.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er lyngklædt og har en høj Beliggenhed, deraf har den formodentlig en Deel af sit Navn. Ordet graa forekommer endnu her i Egnen med Udtalen "grat". Til Eksempel: Han er "grate" (ureen), han er gratvon (Urenhed er ham en Vane). En Ting seer grate ud (uklar Farve). Hvorimod "grad" betegner noget Smaat: Til Eksempel: Vore Æbler ere noget "Grad". Navnet Grate kan altsaa betegne baade Graa eller uanseelig. Højen er pløjet for nær mod Nord og Øst. Af Randstene sees 3 mod Øst, 2 mod Syd og 1 mod Vest. Højen er bygt af Muld og har et nyt Topbrud ved a [på tegning]. b [på tegning] er ældre og formodentlig fuldstændig. c [på tegning] et ældre ved Foden og d [på tegning] et nyt Sidebrud. Der er Spor af gl Brud ved e.e [på tegning]. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gratindhøj", græsklædt Høj, pløjet rigelig nær. Gravning i Top og mod Nord.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Tidligere pløjet firkantet med stejle sider. I top krater (2 x 3 x 3 m.) fyldt med tjørne. Mod NV flad afgravning i siden af højen under top. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Rævegrave i sydsiden af højen. Højen er bevokset med hyben, græs, brændenælder og løvtræer. Beliggende i skel i ager. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)