Pederstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-45

Fredningsnr.
221731

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Lav, noget ujævn høj, ca. 0,75 m høj og ca. 8 m i tværmål. I midten 3 bære- sten af et smalt kammer. Bevokset med græs og krat, i ager. NMI: Mosbegroet stenkammer uden overligger i lav høj. Noget forstyrret.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en høj lyngklædt Bakke findes en lille Ophobning, der ogsaa er lyngklædt, og hvor enkelte Krandsstene kan paavises. Mod Øst sidder saaledes tre. Jordfylden har et Gjennemsnit af 16'. Kammeret, saaledes som det nu sees, har en Længde af 8'; men det er tildels fyldt med Jord og Steen, alt rodet mellem hinanden, idet nogle Drenge af og til har gravet og søgt her. Her er funden en Fingerring af Bronce og to smaa Flintspyd. Bærestenene ere i Højde med den udvendige Fyld. Mellemrummene mellem Stenene er ikke paa sædvanlig Maade tættet med Flækker; men er tilpakket med Leer. Af Overliggeren sees ikke Spor. Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mosbegroet Stenkammer uden Overligger i lav Høj. Noget forstyrret.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1101/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kontrol af beliggenheden.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
4 bæresten med krater N for (2 x 2 x 0,5 m.). Gammelt husholdningsaffald i kammer, delvist formuldet. Jvf. j.nr. 1101/61. ********************************************* Genbesigtigelse 13.5.1987: Stadig gammelt husaffald i kammeret: Blikbøtter, emaljeret køkkentøj, flasker etc. Bør fjernes, man kan vel næppe påtales, eftersom det tilsyneladende har ligget der uantastet siden 1961. JGB Senere tilføjelse: Intet videre at foretage. Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ikke fundet pga. tæt hindbærkrat.

Litteraturhenvisninger  (0)