Pederstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-83

Fredningsnr.
221726

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 18/6 1888, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Langdysse, 17 m i NØ-SV, 6 m bred, med et firesidet kammer, hvis dæksten mangler. 24 randsten bevarede. NMI: Langdysse som dekl.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af Kransstenene [i langdyssen] ere Endestenene størst; men de mod Øst ere væltede ud. Fylden naar til Midten af Krandsstenenes indvendige Side og hæver sig med en smuk Runding indtil Bærestenenes Højde. Kammerets inderste Side viser en Højde af 4'3"; men da Fylden hæver sig 5'2" over Jordfladen saa er det rimeligt, at der er 1'1" af Kammerets Indhold urørt. Her er 2 Tærskelstene; men der sees ingen Gangstene. Overliggeren mangler. Ejeren lod Kammeret rydde for nogle Aar siden for at benytte det til Kartoffelkjælder. Han fandt da to Kugler, som lignede Kit og vare af Størrelse som et Æble. For at see hvoraf de bestod bleve de siden slaaede i Stykker; men ingen, der saa dem, kunde sige ham, hvad de var af. Han fandt ogsaa Perler af Rav, hvoraf de fleste vare rørformede; men der fandtes ogsaa nogle af den Form [tegning] eller af den Form [tegning]. De vare alle afslebne. Bevoksning: 1980: Græs

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uden tvivl tale om en A-fredning, men årstallet er ikke anført.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse som Deklaration.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gammel markstensdynge i Ø-enden. Kun ca. 10 randsten ses. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med hyld, æbletræ, hyben, brændenælder, bregner mm. Bevoksningen slører højens udseende. FM-sten på toppen.


Billeder

Oversigtsfoto