Skaarupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-90

Fredningsnr.
221735

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Skårup Mark = Skeldrup Lyngklædt høj, 1,5 x 14 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er smuk formet og lyngklædt. Et Brud i Toppen 7' i Gjennemsnit og 1'6" dyb har ikke nogen videre Betydning. Da den har en høj Beliggenhed, synes den større i sær i Frastand. Den er bygt af Muld. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj, 1,5 m høj, 14 m bred. (Se Sb. 104 og 111).

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tæt nåletræsbevoksning helt til fod. Tror, der er et krater i top. ********************************************** Genbesigtigelse 13.5.1987: Stadig gammel granplantning på højen. Gammelt krater i toppen. JGB. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Helt dækket af krat og løvtræer. Nåletræer mod syd. Oversigtsfoto ikke muligt pga. tæt bevoksning omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)