Skildrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-103

Fredningsnr.
221750

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Runddysse, ca. 10,50 m i tværmål, omsat af 23 randsten. Kammeret forstyrret. NMI: Runddysse med sprængt overligger som deklarationen.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her er en smuk Runddysse, som er 31'6" i Gjennemsnit. Den har ualmindelig smukke Krandsstene. Kammerets Form er uvist; men maa antages at have været kisteformet. Bærestenenes Højde er 3'8". Fyldens Højde indenfor Randsstenene er 2'7" og tæt udenfor er den 1'6". Omtrent en Fod under Grønsværet er der et Lag Brosteen, hvormed hele Pladsen er ganske afdækket, og under dettes mellemstore Haandstene sees Spor af en mægtig og længe øget Brand hele Pladsen over inden for Krandsstenene. Kammeret er forstyrret men vist ikke undersøgt. [[F.M.]] [[Jfr. jour 494/44.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der må være tale om en A-fredning, men årstallet er ikke anført.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse med sprængt Overligger som Deklarationen. [[FM. MS.]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Rundt om højen er parkeret landbrugsmaskiner samt oplagt gamle materialer. Umiddelbart uden for randsten mod S gamle marksten. Højen er ikke krænket, men det ser herrens ud. *************************************** Genbesigtigelse 13.5.1987: Stadig gamle materialer (træbetonplader, grusbunke, vogne, landbrugsredskaber m.m.) omkring højen. Endvidere en række nyplantede sejlerøn langs vejen, ca. 10 m. S for højen. Desuden intensiv fåregræsning på (og omkring) fortidsmindet; dette gør ganske vist højen overskuelig og synlig, men dyrenes gnubben sig mod de mange synlige sten, bidrager nok også til anlæggets gradvise nedbrydning, idet fårene sparker jord op i kreds rundt om den sten, de gnubber sig op ad. JGB. *************************************** Genbesigtigelse 30.10.1987: Samme situation, dog synes sejlerønplanterne nu at være gået ud (p.g.a. marksprøjtning?). JGB. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, der er dog ikke længere deponeret landbrugsmaskiner mm. omkring højen. Af kammeret ses 5 sten i midten af højen heraf én med kløvemærker. FM-sten på toppen. Højen er græsklædt og synlig fra offentlig vej. Beliggende i græsmark hvor der går får.

Litteraturhenvisninger  (0)