Skildrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-94

Fredningsnr.
221732

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Runddysse, 8 m i tværmål, med et 5-sidet gravkammer med tærskelsten; dæk- stenen mangler. 11 randsten. NMI: Runddysse, smukt bevaret som deklarationen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Dysse er 23'5" i Gjennemsnit. Jordfylden indenfor Krandstenene er 2'8" høj og lyngklædt. Der er gravet lidt udenfor Kammeret; men ikke ind i det. Det Højdemaal, der er afsat paa hver af Bærestenene [på tegning], er det indvendige; thi Bærestenenes Højde over Jordfladen er 5'2". Tærskelstenen sees med lidt af sin Overkant over Kammerets Fyld. 1 Bæresteen er borte, og en Krandssteen mod Syd er slaaet itu. [[F.M. 1888]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, smukt bevaret som Deklarationen. [[FM. MS. 18/6 1888]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. FM-sten på toppen. Lille høj. Kammeret ligger østligt i højen - der ses fire bæresten lidt uregelmæssigt placeret. Bevokset med bl.a. hyben og hyld. Beliggende i udyrket græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)