Skildrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-95

Fredningsnr.
221733

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Langdysse, 16 m i NØ-SV, 9 m bred, med et 6-sidet gravkammer og to gangsten. Overliggeren er væltet ned i kammeret. Af randsten findes 27, hvoraf 3 lig- ger sønderslåede. NMI: Langdysse, ret godt bevaret, som deklarationen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Langdysse er noget medtaget idet Overliggeren har mistet et Stk. og staar nedskreden i Kammeret, hvis Bæresteen have en Højde af 6' over Jordoverfladen. Fylden er lyngklædt og i Højde med Bærestenene. Gangstenens øverste Rand er 3'2" over Jordfladen. Men da en Deel Fyld i dens Nærhed tilligemed en Deel af Kammerets Fyld er bortført, ere de synlige. Den store Steen a [på tegning] er en Stump af Krandsstenen paa det nordøstligste Hjørne. Ligesom Stumperne b og c [på tegning] ere Rester af andre Krandsstene. Da Krandsstenene ved Enderne ere 4 a 5' høje og de ved Siderne ere 3 a 4' over Jorden, saa er hele Dyssen imponerende og gjør en storartet Virkning. [[F.M. 1888]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, ret godt bevaret, som Deklaration. [[FM. MS. 18/6 1888]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. FM-sten ikke synlig - formentlig skjult af bevoksningen. Kammer og gangsten er skjult af bevoksningen. Nogle randsten er synlige. Resten er skjult under bevoksningen. Bevokset med hyld, hyben og hindbærkrat. Beliggende i udyrket græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)