Skildrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-96

Fredningsnr.
221734

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Langdysse, 12 m i NØ-SV, 7 m bred, med et firsidet gravkammer, hvis dæksten er afvæltet. 12 randsten bevarede. NMI: Langdysse, godt bevaret, som dekl.
Undersøgelsehistorie  (8)
1885 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kammeret [i langdyssen] har en Højde af 5' og Jordfylden er næsten ligesaa høj over Jordfladen. Fylden er smuk lyngklædt og dækker Krandsstenene til begge Sider. Fylden i Kammeret er renset ud i sidste Sommer. Paa Bunden sees nogle tynde Steenskiver baade lige og krumme aldeles som man finder dem i Vrænhøj, Ulstrup Nørre H. og efter de modtagne Forklaringer af Drengen, der har ryddet Kammeret, stod Stenene paa samme Maade. Drengen har ikke seet eller fundet noget. Af Overliggeren, som er afvæltet til Siden, er bortsprængt et Par temmelig store Stykker. Der er stor Sandsynlighed for, at der er store og høje Gangstene under Fylden udenfor Tærskelen; thi denne er meget høj. Dyssen tager sig godt ud med de store Endestene. [[F.M. 1888]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, godt bevaret, som Dekl. [[FM. MS. 18/6 1888]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Helt tilgroet i løvtræer og krat. Hverken kammer, randsten eller FM-sten er synlige. Beliggende i udyrket græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)