Horstved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-104

Fredningsnr.
221737

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Skaarup mark = Skeldrup Græs- og brombærbevokset høj, højtliggende, 2,3 x 18 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] findes i Skjellet mod Skaarupgaards Marker, og den har et ældre Topbrud, hvori sees en større Steen. Højen ligger højt og er lyngklædt. Topbrudet, der ikke kjendes videre i Frastand, har et Gjennemsnit af 10'; men det er ikke synderlig dybt og har næppe naaet Bunden. Foden er noget beskadiget mod Øst. Af Fodstenene sees 1 mod Sydvest, 4 mod Nordvest og af disse eer de to udvæltede. Imod Nordøst sees en og 1 sees imod Øst et Stykke oppe i Fylden. Desuden sees en mod Sydøst. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs- og brombærbevokset Høj, højtliggende, 2,3 m høj, 18 m bred (Se ovenfor) Sb. 87, 89, 90.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj, 2,5 x 17,0 x 17,0 m. I top stort krater (4 x 4 x 0,5 m.) med ca. 40 år gammelt æbletræ. Mursten på kanten af krater. Hegnet stødende op til højen fra S samt udyrket trekant N for højen bruges til henkastning af marksten. Der pløjes tæt til højens V-side. ********************************************** Genbesigtigelse 20.5.1987: N for højen ses, foruden en dynge gamle mosgroede marksten, helt frisk henlagte marksten i et omfang svarende til 1-2 vognlæs plus en megt stor (mere end tonstung) kampesten. Stenene er V for markskellet. Umiddelbart S for højen, gående op på højfoden, ligger en mægtig dynge marksten (skønsmæssigt 2-3 kvadratmeter), flest hånd- til hovedstore, men også adskillige meterstore og større. Stort set alle synlige sten i dette depot er helt nyanbragte, med endnu påsiddende jord. Disse sten er lagt på Ø-siden af markskellet. JGB film 1/1987, opt. 33-34. JGB *********************************************** Genbesigtigelse 30.10.1987: Ved genbesigtigelse sås endnu flere helt nyanbragte, store kampesten kørt ind i markskellet N for højen. Stenanbringelse foregår således løbende og i forbindelse med hver ny markbehandlingssæson. JGB *********************************************** 7.4.1988: Påtalt stendyngerne overfor ejeren (ejeroplysning på skema), der beredvilligt lovede at fjerne markstenene både på højen samt omkring denne i N og S, senest i løbet af 1 år fra dato. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Det tidligere beskrevne krater ses ikke, da toppen ikke er tilgængelig pga. bevoksning. Stenene er fjernet. Beliggende i skel i ager. Tæt bevokset med løvtræer og krat. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)