Horstved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-116

Fredningsnr.
221751

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 22 m. Er for over 10 år siden anlagt som terrasseudkigshøj med stenhøjsplanter. NMI: Udseendet kan mildnes noget.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er smuk lynggroet og ubrudt; thi de svage Spor af Forstyrrelse, der sees ere efter al Sandsynlighed fremkomne ved en forsøgt og atter opgivet Pløjning over den. Højen er meget anseelig og har en smuk Form. I dens østlige Side er der indgravet et Hyrde-Huus. Højens Fodsteen sees næsten rundt om mere eller mindre fremtrædende. Mod Nordøst sees 8. Mod Nord ere de fleste borte. Mod Nordvest sees nogle i Stabling eller Afdækning. Mod Vest sees mange i en fuldstændig Stabling paa 4 Lag. Mod Sydvest ere Stenene større og sees i 2 a 3 Lag. Mod Syd sees de kun svagt. Mod Sydøst er der kun 8 og ingen Stabling. Denne smukke Høj var værd at frede, især da den er synlig i en vid Omkreds. Bevoksning: 1980: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 m høj og 22 m bred. Er for over 10 Aar siden anlagt som Terrasseudkigshøj med Stenhøjsplanter (Udseendet kan mildnes noget).

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stærkt forgravet rundhøj - specielt S-siden - rester af stensætning anes under brombær. Lige S for højen 2 store, gamle markstensdynger. ********************************************** Genbesigtigelse 1988: Mål: 2,5 x 20,0 x 15,0 m. I S-siden 2 stensatte terrasser, heraf den øverste med bænk. Stadig 2 store, gamle markstensdynger S for højen. Ingen brombær på højen. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog er markstensdynger og bænk fjernet. Terrasser på sydsiden. Brombærrene holdes nede. Bevokset med en del træer bl.a. et nåletræ. Meget sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)