Ilbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-135

Fredningsnr.
221746

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Smuk høj, delvis ødelagt af den tyske værnemagt. 3 x 24 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er lyngklædt har en smuk Form og er ubrudt. Den er pløjet lidt for nær mod Øst, hvor en Fodsteen sees. Den tyder paa at Fodstenene ere smaa. Højen ligger frit er meget anseelig og synlig i en vid Omkreds. [[FM 1888]] [[restaureret j.nr. 100/57.]] Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk Høj, delvis ødelagt af den tyske Værnemagt. [[FM. MS. 18/6-88]] [[restaureret 1957.]]

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 100/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
M.S. fjernet. Nyplantning i et 18 m. bredt bælte V for højen og et ditto 2 m. S for. *************************************** Genbesigtigelse 13.5.1987: S og V for højen, helt frem til dennes fod, ses unge tilplantninger (hovedsagelig rødgran, isprængt lidt fyr og birk), der tilsyneladende løbende vedligeholdes gennem udskiftning af udgåede træer. Tilplantningen skønnes indledt kort før (året før?) HRK's besigtigelse i 1980, men adskillige træer er 1-3 år gamle. Højen ligger ikke i skov, men grænser i Ø op til en sådan. Mod N, S og V bør således 100 m.-zonen overholdes, så meget des mere som højen ligger ret højt og er synlig fra et større areal. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Tyskernes ødelæggelse af højen ses ikke i dag - højen virker intakt. Bevokset med enkelte træer. Beliggende i skov grænsende op til ager mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)