Ilbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-134

Fredningsnr.
221747

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lyngklædt høj. Delsvis ødelagt af den tyske værnemagt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er smukt lyngklædt anseelig i Frastand og ligger højt og frit; men kommer man til den, sees det straks, at dens Fod er pløjet for nær rundt om, og at dens nordre Tredie Deel er bortført, desuden har den et Topbrud 20' i Gjennemsnit og 2'11" i Dybden. Der er hengaaet lang Tid siden disse Brud tilføjedes den. Dens Fyld er ikke steenrig; men det er Jorden der i Nærheden heller ikke. Den er bygt af Muld, og der vides ikke at være funden Noget i eller ved den. [[Fredet]] [[restaureret j.nr. 100/57]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj. Delvis ødelagt af den tyske Værnemagt (se ikke-fredn. 130-131) (Sb. 143-66). [[restaureret 1957]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 130-31 er ikke opført på de gule lister over ikke-fredningsværdige mindesmærker.

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 100/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. ***************************************Genbesigtigelse 13.5.1987: Intet at bemærke. JGB Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ser dog meget intakt ud - tyskernes ødelæggelser ikke umiddelbart synlige. Rævegrave i højen. Højen er bevokset med en del træer - overvejende løvtræer - samt lidt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)