Ilbjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-136

Fredningsnr.
221744

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 18/6 1888, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Lyngklædt høj, 4 x 19 m.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne er unægtelig Egnens mest anseelige og skjønneste Høj. Dens Udseende i Frastand lider ikke af dens Topbrud, uagtet dette er 24' bred og 3' dyb. Højen har en smuk Form, er lyngklædt, og fra dens Top haves en henrivende Udsigt. Det lader til at denne særdeles smukke Høj er bygt af Muldjord. [[FM 1888.]] [[restaureret j.nr. 100/57.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj som Dekl. [[FM. MS. 18/6-1888]] [[restaureret 1957]]

1957 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smuk stor rundhøj, 4,0 x 30,0 x 25,0 m. Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og løvtræer mod vest og syd bl.a. store egetræer. Beliggende i græsmark.