Hunden og Haren
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-143

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 1886 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (14)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her er kun ubetydelige Rester tilbage. Mindesmærket staar paa flad Mark uden mindste Spor af Fyld. Stenen i Midten ligner en stor Overligger, og de to Stene mod Vest ere vist Gangstene. Stenen mod Øst er væltet, og Stenen mod Syd, der er den anseeligste, hæver sig kun 2' over Jorden. Mindesmærket har noget tilfælleds med Dyssen i Højskov, Rimsø S. og med østre Teglhøj, Ørbækgaard, Ørum S. Til Hunden og Haren knytter sig følgende Sagn: Hrr Niels, der boede paa Tolstrup og Hrr Jens, der boede i Maarup, vare begge lidenskabelige Jægere, og deres Jagtlyst gik saavidt, at de jagede ikke alene Søgnedagene men ogsaa paa Helligdagene til stor Forargelse for alle gudfrygtige Folk. En højhellig Paaskemorgen vare de begge paa Jagt, og da deres Hunde mødtes tæt ved Skjellet mellem Stabrand og Maarup, kom en Hare springende. Begges Hunde fulgte den med Heftighed, og Ridderne ligesaa; men her paa dette Sted forsvandt Haren, hvorover Hundene angrebe hinanden. Herrerne vilde hjælpe hver sin Hund, og derved kom de i Strid. Hundene bed hinanden ihjel og Herrene dræbte hinanden. Riddernes Efterladte byggede i Forening Nødager Kirke, og de satte en Steen i Kirkens Mur, hvor man seer to Mænd tilhest og to tilfods i Kamp med hverandre. At Haren var den Person man ikke nævner, er givet, og derfor er det heller ikke raadeligt at komme til Stedet især ved Midnat og kort før de store Højtider. [[FM.]] [[Jfr. jour nr 494/44]] [[Dyssen truet ved anlægning af flyveplads. 401/44.]] [[sløjfet se. j.nr. 70/55]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 401/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssen truet ved anlægning af flyveplads.

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uden tvivl tale om en A-fredning, men årstallet er ikke angivet.

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2217:53, Status: B.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hunden og Haren". Nogle faa Sten. Rester af Runddysse. [[FM. MS. mgl]] [[Sløjfet, j. 70/55]]

1954 Museal besigtigelse
Journal nr.: 70/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 70/55. Sb. 14.02.10; 142-43 og 147. Den 21/10 1954 besigtigede undertegnede [K. Thorvildsen, N01] nedennævnte oldtidsmindesmærker på Tirstrup flyveplads, Nødager sogn, Randers Sdr. Herred, Randers amt. Alle 3 mindesmærker er fredlyste. Sb. 142. Langdyssen "Stenmanden". ... [Fortsætter.] Sb. 143. Runddyssen "Hunden og Haren". ... [Fortsætter.] Sb. 147. "Grydhøj" ... [Fortsætter.]

1955 Aflysning
Journal nr.: 70/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Plantagepløjet. Lav kuppel tilbage. *************************************** Genbesigtigelse 20.5.1987: En lav højning ses. Midt på denne 2 store sten, den ene delvis overlejrende den anden - mulig en væltet bæresten med en (dæk- ?) sten på. Er således ikke ganske sløjfet. Der resterer også for meget til, at en aflysning bør komme på tale. Jvf. JGB film 1/87, opt. 36. JGB. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3596
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gentinglyst.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ikke fundet.

2015 Aflysning
Journal nr.: 53-3596
KUAS, Fortidsminder
Ved gennemgang af tingbogen og journalsag er det konstateret, at fortidsmindet ikke findes i tingbogen, ligesom det ikke kan findes på stedet. Fr.nr. skal fjernes.

Litteraturhenvisninger  (0)