Sløserup
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-142

Fredningsnr.
452538

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/8 1889, Hans Christensen. Skænket til fredning. Afmærkn.: MS 1891 Langdysse i høj, 11 x 14 m, 1 m høj. Kammer af 4 bæresten 1 indvæltet, lav tærskelsten, stor dæksten; 1 gangsten. Randsten: SSØ 7, NNV 6 (nedskredne), ØNØ 3. Græs og krat i ager. (Ejeren lovet at borthugge krattet).
Undersøgelsehistorie  (11)
1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(1) Jordhøi med firsidet Omfatning af store Stene. I Høien et stenbygget Kammer. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i høj, 11 x 14 m, 1 m høj. Kammer af 4 bæresten og 1 indvæltet, lav tærskelsten, stor dæksten; 1 gangsten. Randsten: sydsydøst 7, nordnordvest 6 (nedskredne), østnordøst 3. Græs og krat, i ager.

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Næsten kvadratisk høj, orienteret N/S, beliggende på nordvendt skrånende terræn. Omsat med meget store randsten: i V 1, i N 5, i Ø 3 og i S 10, hvortil kommer flere sammenhobede, megalitstore sten tæt uden for sydlige randstensrække. Omtrent midt i højen et polygonalt kammer, sat af 5 bæresten, hvoraf den nordvestlige er noget indvæltet. kammeråbning i N med 1 tærskelsten og 1 gangsten mod Ø. 1 meget stor dæksten dækker hele kammeret. Har tilsyneladende været genstand for pleje. Tæt bevokset med nælder og andre urter. Film: 013:02:03, KLP 1977. Mål: 2,5x12,5x11 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt og rimelig velbevaret, letforståeligt fortidsminde. Ca 15 m fra offentlig vej; ca 3 m fra markskel. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)