Maarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-159

Fredningsnr.
221712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, købt. Kisteformet dyssekammer med 3 bæresten. Næsten tilgroet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en skraa Helding mellem den vestlige Bakkeskrænt og Engen ved Maarupbakken sees dette lille kisteformede Kammer. Her er ingen Fyld og Bærestenene hæve sig kun faa Tommer over Jordfladen. Her er heller ingen Krandsstene. Kammerets oprindelige Længede fra S-N. kan ikke opgives, da Afslutningen mangler mod Syd. [[Fredet]] [[Jfr. jour nr 494/44]] Bevoksning: 1981: Græs.

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Næsten tilgroet Dyssekammer. [[FM. MS.]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uden tvivl tale om en A-fredning, men årstallet er ikke angivet.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
3 stentoppe, der titter op af marken samt en betydelig mere dominerende M.S. *************************************** Genbesigtigelse 21.5.1987: Ingen kritisable forhold. M.S. er - selv om den virker "dominerende", som HRK anfører - særdeles påkrævet til beskyttelse af et så lidt iøjnefaldende fortidsminde. JGB. Bevoksning: 1981: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt groet til i krat, så kun FM-stenen ses tydeligt.

Litteraturhenvisninger  (0)