Maarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-161

Fredningsnr.
221741

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1888, købt. Lyngklædt høj, 2 x 14,50 m.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er smuk lyngklædt; men den har et Brud i Toppen fra Syd. Om Brudet har naaet Bunden er tvivlsomt. Den tager sig godt ud set i Frastand. Ved dens Fod mod Vest sees en stor Steen. Højen er bygt af Overjord. [[FM.]] [[restaureret j.nr. 100/57.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj som Dekl. [[FM. MS.]] [[restaureret 1957]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uden tvivl tale om en A-fredning, men årstallet er ikke anført.

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 100/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med løvtræer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)