Maarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-164

Fredningsnr.
221742

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1888, købt. Høj, 3,50 x 15 m.
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dens Fod er borte rundt om og Højen seer noget medtaget ud, men seet i Frastand tager den sig prægtig ud og vil tilligemed de nærmeste og betydeligste Høje paa denne Bakkeryg pryde Egnen som et fredet Mindesmærke hvis Ejeren da kan faa sine Dokumenter i Orden. Der spores et gl Brud fra S.S.O. til henimod Toppen. Højen er ellers lyngklædt og bygt af Blandjord hvori Mulden er overvejende. [[FM]] [[Restaureret, jfr. 348/98.]] [[restaureret j.nr. 100/57.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal restaurering
Journal nr.: 348/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 348/98. Sb. 14.02.10-164. Restaureringsrapport af d. 3/7 1898 fra J. V. Nissen, Randers. Højen restaureredes d. 30/6 -1/7 1898. Vedlagt sagen: Plan- og skitsetegninger af højen. Incl. div. mål.

1898 Museal besigtigelse
Journal nr.: 348/98
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 348/98. Sb. 14.02.10-164. Besigtigelsesrapport af d. 27/6 1898 fra C. Blinkenberg, N01. Vedlagt sagen: Plan- og skitsetegninger af højen. Incl. div. mål.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uden tvivl tale om en A-fredning, men årstallet er ikke angivet.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj som Dekl. [[FM. MS.]] [[restaureret 1957]]

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 100/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj med affladet top. S-siden umiddelbart under top et frisk brud (3 x 3 x 0-0,3 m.) - kreaturer ? Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. De gamle skader er ikke synlige mere. Idag går her ingen dyr. Højen er bevokset med en del løvtræer, græs, lyng og hybenroser.

Litteraturhenvisninger  (0)