Sløserup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-144

Fredningsnr.
4625117

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/8 1889 (Mads Olsen Pommer) Afmærkn.: MS (1891) Jættestue i høj, 16 m i diam. Kammer med 4 fritliggende dæksten, samt en sprængt og nedskredet; af gangen ses 2 dæksten. Græs og krat i ager. (Henstillet til ejeren at fjerne krattet).
Undersøgelsehistorie  (9)
1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(3) Gangbygning, Gang i Sydvest. 5 Overliggere. Den synes ikke at være udgraven. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1921 Museal udgravning
Journal nr.: 528/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse, foretaget af LFS, af gangen til en tidligere fjernet jættestue.

1921 Grus-/sandgravning
Journal nr.: 528/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue i høj, 16 m i diameter. Kammer med 4 fritliggende dæksten, samt een sprængt og nedskredet; af gangen ses 2 dæksten. Græs og krat, i ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,6 x 18 x 14,7 m. Højrest, afpløjet til nærmest dråbeformet omrids, indeholdende et Ø-V orienteret, jordfyldt jættestuekammer. Højen er (ikke i de seneste år) noget afpløjet, især mod V og NV, hvor højfoden står som en halvmeter høj brink. Højfylden hæver sig indtil 2,1 m over terræn. Af det 7,3 x 1,9 m (udvendigt målt) store kammer er 9 bæresten synlige, alle i kammerets gavlende, hvor højover- fladen falder noget og derved blotter stenene. 3 ud af de formentlig oprindelig 4 dæksten er in situ; en større sprængt sten liggende umiddelbart S for kammeret er sand- synligvis den fjerde dæksten. Ca. 5 m S for kammerets midte, nær den nuværende højrand, ses øvreenderne af 2 tætstående, jordfaste sten - muligvis et bærestenspar i gangen. Noget Ø herfor ses i højranden yderligere en mere end meterlang, vistnok liggende (eller dybtsiddende) sten, evt. en randsten. Talrige andre men højtliggende sten ses/fornemmes næsten overalt på højen. På den østlige dæksten ses to skålgruber. Beliggende 10 m fra kommunevej. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende på åben mark med en enkeltstående eg som eneste træ. Et smukt fortidsminde. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)