Maarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-170

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Runddysse med randsten, evt. del af en langdysse?

Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssen er 23' i Gjennemsnit og har et kisteformet Kammer, der er 7'6" langt, og hvis Gulv er i Flugt med Jordfladen. Kammerets Brede er 2'3", og Bærestenene ere 2'9" høje. Overliggeren, der er kløvet i to Stykker og ligger ved Siden mod Sydvest, er 9'9" lang og er noget buet. Mindesmærket har slet ingen Fyld. Der er samlet Markstene og henkastet hertil. [[Fredet.]] [[Om beliggenheden se j. 1102/61.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse (Del af Langdysse?) med eet Kammer og kløvet Overligger ved Siden. 7 Randsten ](se ifredn. Sb. 178).[ [[J. 1102/61 om beliggenheden.]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1102/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
J. 1102/61 om beliggenheden.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Marken ligger nu i permanent græs. Højen er helt jævnet og giver sig nu kun til kende som fyldskifte i pløjet mark. Højen fjernet før nuværende ejer jvf. korrespondance i gammel sag ang. anlægget. *************************************** Genbesigtigelse 23.3.1988: På det afsatte sted ses en tydelig, skjoldformet højning (nu i grønjord) - utvivlsomt en sløjfet og overpløjet høj. JGB

1988 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Overpløjet.

Litteraturhenvisninger  (0)