Maarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-180

Fredningsnr.
221722

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lyngklædt smuk høj, 2,8 x 19 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] ligger højt og frit, har en smuk Form er lyngklædt og ubeskadiget; thi et lille Brud den har er uden al Betydning. Pløjningerne mod Vest og den Vej, der gaar langs øst med Højen nærme sig rigtignok temmelig nær dens Fod. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt smuk Høj, 2,8 m høj, 19 m bred.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - en kampesten ved højfod mod Ø. Tilgroet krater i top (2,5 x 2,5 x 0,5 m.). Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med hyld, hyben, eg mm.

Litteraturhenvisninger  (0)