Maarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-181

Fredningsnr.
221718

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, noget ødelagt. 2 bæresten på plads, 2 andre ved siden af. Sten- kransen tildels forrykket.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [runddyssen] var forhen smuk og anseelig; men nu er den saaledes udplyndret, at kun nogle Rester af den er tilbage. Dens Fyld sees sparsomt uden for Krandsstenene, og indenfor ved Bærestenene er den kun 2'8" høj. Bærestenenes øverste Rand staa 3'10" over den omgivende Overflade og Krandsstenene ere næsten alle mellem 3-4' høje. Bevoksning: 1980: Græs

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, noget ødelagt. 2 Bæresten paa Plads, 2 andre ved Siden af. Stenkransen tildels forrykket.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Dysserest. Affald (sten m.v.) ved vejen 10 m. S for høj. ********************************************* Genbesigtigelse 20.5.1987: I skovbryn umiddelbart Ø for dyssen en stor kvasdynge. Ingen påtaleværdige forhold. JGB Bevoksning: 1980: Græs

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. 7 randsten kan tælles. Bevokset med løvtræer. Sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)