Jyndovne
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-183

Fredningsnr.
221717

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Langhøj med randsten og tre dyssekamre.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/10 1887, købt. Afmærkn.: MS, udbedret.. "Jyndovne", langdysse, 25 m i VSV-ØNØ, 9,50 m bred, med 3 gravkamre. Af disse er det mellemste 1,25 m vidt, bygget af 6 sidestene samt en tærskelsten og en gangsten, og har en anselig overligger. Det vestlige kammer består af 2 sidestene og 1 dæksten; af det østlige står kun 2 sidesten tilbage. Rand- stenenes antal er mod nord 11 (1 væltet), mod syd 5 (2 væltede), mod øst 1. NMI: "Jyndovne", langdysse som dekl.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dens [langdyssens] Længde er 82' og Breden er 25'. Længderretningen er fra V.N.V. - til OSO. Dens Fyld er Sand ligesom Marken deromkring. Den er bygt paa flad Mark og er lyngklædt. Fylden hæver sig 3' og er i Flugt fra lidt under Krandsstenenes Rand til Bærestenenes Højde. Dyssen har 3 Kamre. Det vestlige er forstyrret og her sees kun to Bærestene, hvoraf den ene staar medens den anden er sprængt og væltet ind, hvorved Overliggeren, der er meget stor, er skreden ned til Nordvest. Det mellemste Kammer bestaar af 5 Bærestene 1 Overligger og 1 Gangsteen. Gangen vender mod Syd. Kammeret er endnu fyldt til 2'1" under Overliggeren og kan ansees for at være ubrudt. Overliggeren er omtrent 2' tyk. Dette særdeles smukke Kammer er den bedst bevarede Deel af Dyssen. Af det østlige Kammer er kun 2 Bæresten tilbage, hvilke dog ligesom de to Bæresteen i det vestlige Kammer tyde paa, at Bygningsmaaden og Retningen har været ens for alle 3 Kamre. Krandsstenene have en Højde af 2 a 3'. Fredningen omfatter en passende Fod udenom det egentlige Mindesmærke. [[FM.]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uden tvivl tale om en A-fredning, men årstallet er ikke angivet.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Jyndovne", Langdysse som Dekl. [[FM. MS]]

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Østre og vestre kammer helt overgroet med enebærbuske. På N-siden en gammel, nu træbevokset indgravning (2 x 2 x 0-0,5 m.). Ellers som beskrevet. Midterste kammer: Gangstenen skredet ud; jord skredet ned og lukket gang og delvis kammer. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn, velbevaret med 3 (!) kamre. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Det vestlige kammer er tilgroet. Af det midterste kammer er kun dækstenen synlig. Af det østlige kammer står to bæresten tilbage. Mod nord 6 synlige randsten, mod vest 1 synlig randsten og mod øst 1 synlig randsten. FM-sten på toppen mod vest. Bevokset med løvtræer, hybenroser, krat, enebær, gyvler og hyld.

Litteraturhenvisninger  (0)