Maarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-185

Fredningsnr.
221716

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Tingl.: 3/10 1887, købt. Udbedret 1892. Runddysse, 6,50 m i tværmål. Den indesluttet et 1,50 m langt og 1,25 m bredt kammer, bygget af 4 bæresten, af hvilke den ene mangler. Dækstenen er skre- den lidt tilbage; antallet af randsten om højen, der er 1,25 m høj, er 10. NMI: Meget smuk runddysse i plantage. Som dekl.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne lille Dysse er 20' i Gjennemsnit; men Fredningen indbef[at]ter en passende Fod udenom. Inden for Krandsstenene er plantet enkelte Gran. Der er kun 3 af Bærestenene tilstede, og Overliggeren ligger skreden lidt tilbage mod Nordvest. Jordfylden, der er græsklædt, 1'6" høj. Af Krandsstenene sees 12; men der er Grund til at antage, at de alle ere tilstede. Gangstene sees ikke. Der findes en mindre (formodes) fremmed Steen i Kammeret, og denne vil ved Reparationen blive fjernet. Overliggerens Tykkelse er 2 a 2 1/2 ". [[FM.]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Græs.

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget smuk Runddysse i Plantage som Dekl. [[FM. MS]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uden tvivl tale om en A-fredning, men årstallet er ikke angivet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse. Bevoksning: 1980: Græs.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod NV nedenfor højen. Flot lille dysse. Bevokset med et enkelt nåletræ samt flere løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)