Maarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-199

Fredningsnr.
221714

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/5 1887, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Høj, 1,50 x 12 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den [højen] er lyngklædt og bygt af Muld. Ved en Gjennemskjæring fra Nord til Midten har Andersen gjennemsøgt den. Denne Gjennemskjæring er atter udfyldt og beklædt med Lyngtørv, og dens Fod mod Syd er samtidig istandsat. Dog ere nogle Fodstene som ikke høre Højen til indsatte her. Højen har et Hul i Toppen, som er en Levning fra et gl Topbrud. Da overflødig Jord, tilhørende Højen, er ophobet mod Øst for dens Krandsstene, vil samme snart blive bragt tilbage i Højens Topbrud igjen. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uden tvivl tale om en A-fredning, men årstallet er ikke anført.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj som Dekl.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindre, velbevaret rundhøj. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod øst. Bevokset med krat og gyvler. Beliggende i ager op til offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)