Rykkerup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-148

Fredningsnr.
4524143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/3 1927, H.C.L.E.G. Haugwitz-Hardenberg-Reventlow. 4/5 1981 Afmærkn.: MS 1927, Hans Kjær. Langdysse, 17 x 8 m, 1 m høj. 2 m fra SSØ-enden et aflangt firkantet kammer af 3 bæresten og 1 tærskelsten. Randsten: ØNØ 11, VSV 5, NNV 3. Syd for kammeret en lavning i højen. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(2) Langdysse med 1 Stengrav og 1 forsvunden. Indfatningsstene i Retning N-S. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(72) Langdysse; se Plan. Retn. er NnV.-SsØ, L.17 m, Br. 8 m, Højningens Højde ca 1 m. Kamret 5 m fra ssø Ende, afl. firsidet, af 1,8 x 0,9 m., af 4 næs. lige høje Bautasten, den ssø dog 0,20-0,25 m lave end de andres Gennemsnitshøjde. Udv. er ca. 20 cm. synlig over jordfladen, indv 1/2 m. Af Randstenene i SsØ er én ca. 1 m. h. de fleste Randsten er nu kun lidet synlige S for ssø Ende ligger 4 Sten, sikkert forslæbte Randsten. Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer

1977 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1977 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Beskrivelse: En rektangulær langdysse med et kammer, spor af et andet. Orientering: NNØ-SSV. Længde: 16-17 m., bredde 7 m., højde 1 m. Randsten: Står et stykke oppe på højen. Randstens antal: ØSØ ca. 11 stk., VNV 5 stk., NNØ 4 stk. SSV-lige række ikke intakt, men der er en række ganske små sten. De 2 store hjørnesten her og de 2 væltede længere ude er måske oprindeligt randsten (de små så tværrække). Kammer: 1) 4 m. indenfor N-enden ses en rektangulær nedgravning som efter et fjernet kammer. 2) Ca. 10-11 m. fra N-enden ses et kraftigt, stenbygget kammer - 3 store bæresten, 1 tærskelsten i S. Ingen overligger. Orienteret parallelt med langhøjen. Kammerets indvendige mål: 1,25 x 0,3 m. Bæresten rager ca. 60 cm. op over jordoverfladen. Beskadigelser: Se Beskrivelse. Beliggenhed: Ved siden af og parallelt med sb. 147 (fredningsnr. 4524:146). Galt indtegnet på MB. Galt afsat på sb.-kort. Nyopmåling af FFF landmålere efter berejsningen foretoges. ** Seværdighedsforklaring ** ** eller ***. Fint, ret velbevaret anlæg, der fremtræder som autentisk (uden restaurering). Bevoksning: 1977: Græs og Løvtræer

1981 Tinglysning
Journal nr.: 3380/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal berejsning
Journal nr.: 3380/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 17 x 8 m, 1 m høj. 2 m fra sydsydøstenden et aflangt-firkantet kammer af 3 bæresten og 1 tærskelsten. Randsten: østnordøst 11, vestsydvest 5, nordnordvest 3. Syd for kammeret en lavning i højen. Træer, i skov.

1981 Aflysning
Journal nr.: 3380/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)