Horstved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-212

Fredningsnr.
221764

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Dige (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 1957 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 m høj og ca. 15 m i tværmål; beliggende i det nordøstlige hjørne af Horstved skov. Højen tæt omsat af en kreds af 0,30 - 0,50 m store rand- sten. Et skovdige skærer foden mod øst, på højen vokser et enkelt træ.
Undersøgelsehistorie  (6)
1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1039/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 1039/57. Sb. 14.02.10; 212-13. 2 hidtil ukendte fredningsværdige høje i Horstved Skov. I forbindelse med restaureringsarbejderne i Nødager sogn aflagde undertegnede [Knud Thorvildsen, N01] d. 19/7 1957 besøg hos fhv. sognerådsformand P. Madsen Pedersen, Horstved pr. Kolind. Han foreviste mig to fredningsværdige høje, som NM hidtil ikke har haft kendskab til. Det drejer sig om: sb. 212 og sb. 213. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 31/7 1957 ml. Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds, v. dommer A. R. Fog, Mariager og N01.

1957 Tinglysning
Journal nr.: 1039/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1039/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tilføjet 1957 iflg. j.nr. 1039/57: Høj, ca. 1,5 m høj og ca. 15 m i tværmål; beliggende i det nordøstlige hjørne af Horstved skov. Højen er tæt omsat af en kreds af 0,30-0,50 m store randsten. Et skovdige skærer foden mod øst; på højen vokser et enkelt træ.

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,50 x 15 m. Tæt omsat m. en krans af 0,30-0,50 m store sten. (j.nr. 1039/57) Fredet

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** P.g.a. randsten. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Idag dog bevokset med mange yngre løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)