Bullikes høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-213

Fredningsnr.
221765

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skel (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 1957 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Bullikes høj", ca. 1,75 m høj og ca. 18 m i tværmål. Den har en lille sænkning i toppen, og en skelgrøft tangerer foden mod øst. Den er bevokset med tæt krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Bullikes høj". 1,75x18 m. Lille sænkning i top. (j.nr. 1039/57). Fredet

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1039/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 1039/57. Sb. 14.02.10; 212-13. 2 hidtil ukendte fredningsværdige høje i Horstved Skov. I forbindelse med restaureringsarbejderne i Nødager sogn aflagde undertegnede [Knud Thorvildsen, N01] d. 19/7 1957 besøg hos fhv. sognerådsformand P. Madsen Pedersen, Horstved pr. Kolind. Han foreviste mig to fredningsværdige høje, som NM hidtil ikke har haft kendskab til. Det drejer sig om: sb. 212 og sb. 213. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 31/7 1957 ml. Fredningsnævnet for Randers amtsrådskreds, v. dommer A. R. Fog, Mariager og N01.

1957 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1039/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tilføjet 1957 iflg. j.nr. 1039/57: Høj, "Bullikes høj", ca. 1,75 m høj og ca. 18 m i tværmål. Den har en lille sænkning i toppen, og en skelgrøft tangerer foden mod øst. Den er bevokset med tæt krat.

1957 Tinglysning
Journal nr.: 1039/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sænkning i toppen (5 x 2 x 0,3 m.). Bevoksning: 1980: Løvtræer og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden krat. Sænkningen i toppen er mod vest. Desuden ses en sænkning (ca. 1 m. i diameter) mod syd - evt. efter rodvælter. Højen er bevokset med mange løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)