Lysballehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140211-42

Fredningsnr.
221833

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
FHM inv. nr. 2885.

Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
"Lysballehøj", 2,3 x 19 m.
Undersøgelsehistorie  (11)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lysballehøj". Den er anlagt paa det øverste af Bakkens stejle Affald ned mod vest for Enegaarden. Den er bygt af Muld og saaledes anlagt paa Skraaningen, at dens Højde fra Vest er kun halvt imod Højden fra Øst. (sammenlign Snoghøj, No.6, i samme Sogn). Højen har kun smaa Fodsteen. Den er gjennemgravet af Jensen; men om det er her eller i No. 43, at han fandt 27 Lerkar af forskjellig Størrelse med Bronce- og Been-Redskaber og Prydelser, vides ikke med Vished. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 3017AP
Moesgård Museum
FHM inv. nr. 2885.

1892 Privat opsamling
Journal nr.: 3017AP
Moesgård Museum

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lysballehøj", Høj, 2,3 m høj, 19 m bred. (se ikke-fred.Sb.43).

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gammel markstensdynge N for højen. Stort, gammelt, trægroet krater i top (4 x 6 x 1 m.). *************************************** Genbesigtigelse 6.4.1988: Genberejst og målt. Højde 2-4 m. (højest i S), længde 25,0 m., bredde 20,0 m. S-siden i gammel råstof-grav. Hele S- og Ø-siden totalt deformeret af talrige rævegrave, hvorfra svære jorddynger (op til flere kvadratmeterstore) er udkastet. Foran N-fod en lille, gammel markstensdynge. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 6150/85
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 6150/85 og FHM 3017AP. Sb. 14.02.11-42. FHM inv. nr. 2885. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget på N01 d. 25/2 1985. Gravfund, yngre bronzealder. "Lysballehøj", Balle. Sb. 14.02.11-42. FHM inv. nr. 2885. Fundår: ca. 1892. Fundet er købt til museet [FHM]. Købt d. 19/10 1882 af dr. Neergård i Grenå. Fundet består af følgende bronzegentande: En ornamenteret pincet, en ragekniv, en lille spiralring og et fragment af en lille båndformet ring. Registreret d. 10/1 1985. Jens Jeppesen.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3017AP
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er tæt bevokset med løvtræer og krat. Den gamle grusgrav mod syd er nu sprunget i skov. Mange rævegrave i højen. Beliggende i skovstykke.

Litteraturhenvisninger  (0)