Edelstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140211-52

Fredningsnr.
221834

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten?

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jvf. bl.a. Randers Museum inv. nr. 8564.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Firsidet stenkammer af svære sten, noget forstyrret, af skæv, aflang form, 2 m langt, 1,50 m bredt, begrænset mod NØ af en tærskelsten, udenfor hvilken kamret indsnævres til en 1,50 m lang gang, der løber i linie med kammerets NØ-side. Gangen er forsynet med tærskelsten. Kammeret omgives af et fredet areal, 8 m i NV-SØ, 7,50 m i NØ-SV. NMI.: Firsidet stenkammer af svære sten, noget forstyrret.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Midten af den höje Fyld sees et mægtigt uregelret firsidet Kammer med Længderetning fra Sydsydvest til Nordnordöst. Den förste Tærskel er 1'2'' höj, og den anden 2'5''. Bærestenene ere 4'8'' höje, og samme Höjde har Fylden. Overliggeren er sprængt, og 4 Stk af den findes paa Fylden, to til hver Side, som Tegningen viser. Jensen har ogsaa gjennemsögt den og fandt her en Ravperle og Stk af et Gravkar. Hele Mindesmærket seer saa ramponeret ud, og er saa forstyrret, at det höjlig trænger til Eftersyn. Fylden er smukt græsklædt, og Krandsstenene ere enten dækkede af den eller maaske bortförte. Sagnet melder, at forhen saa det hele ud som en lukket Höj. [[Udgravet af Løjtn. J.Jensen 1886. Ber.]] [[FM 1887]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

1886 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere lokaliteter.] Sb. 14.02.11; 51-53. KHM inv. nr. 8564, afb. i Aarbøger 1941 Fig. 31, hidrører formentlig fra Sb. 14.02.11-52. Dysser. Balle Mark. Rosmus S. - Djurs Sønder H. - Randers A. Tre Stenalders Grave paa Balle Mark. (Undersøgte i 1886.) Hertil 5 Planer. Udgravningsberetning og -dokumentation (plan- og skitsetegninger) af okt. 1886 fra Lieutenant J. Jensen, Grenaa, modtaget på N01. Sb. 51-53 undersøgtes i okt. 1886 af løjtnant J. Jensen, Grenå. Fra Sb. 14.02.11-52 hidrører formentlig KHM inv. nr. 8564, afb. i Aarbøger 1941 Fig. 31. I (C) Den tredie Grav [Sb. 52] udgravedes et dyssekammer. Over bundbrolægningen fandtes hvidbrændt flint, kalksten og trækul. Udover nyere tids materiale fra en tidligere udtømning af kamret fandtes et utildannet ravstykke samt et ca. halvdelen af et ornamenteret lerkar (jvf. KHM inv. nr. 8564).

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 126/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 126/87. Sb. 14.02.11; 51-53. NM 6882-86. Korrespondance af d. 19/1; 11/2 1887 og d. 22/6; 30/6 1889 ml. Løjtnant J. Jensen, Grenaa og N01. Ang. NM 6882-86. Købt til NM i 1889 af Løjtnant J. Jensen, Grenaa. Fundet i Sb. 52-53 [Rosmus sogn]. Endvidere beretninger fra Løjtnant J. Jensen, Grenaa om udgravninger i "Tre Stenalders Grave paa Balle Mark" [Sb. 51-53]. Vedlagt sagen: Avisudklip fra Grenaa Avis d. 15/12 1886 om "Gravhøje fra Steenalderen". Avisudklip fra Grenaa Avis d. 4/10 1867.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM 1887. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Firsidet Stenkammer af svære Sten, noget forstyrret, som Dekl. [[FM. MS. 26/9 1887]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,7 x 8,0 x 7,5 m. Som beskrevet. Overliggeren ligger på højen sprængt i 4 stykker. Gamle marksten skæmmer højen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gangen er ikke synlig - er formentlig skjult under bevoksningen. Østsiden er dækket af tæt tornekrat, vestsiden af brændenælder. I kammeret står en hyld. FM-sten mod SV. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)