Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140212-33

Fredningsnr.
221849

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Ejerlav: Høgholm hovedgård og Bjørnholm. Langdysse i øst-vest, ca. 12 m lang, ca. 9 m bred og ca. 0,75 m høj. I mid- ten et større hul, antagelig efter et fjernet kammer. Randsten. I nord 4 (store), i øst 2, i syd 1 og i vest 2. Træbevokset, i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1144/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 12 x 9 m, 3/4 m høj; i Midten større Hul efter fjærnet Kammer. Randsten: N4 (store), Ø2, S.1, V.2. Træer i Skov. [[J. 1141/61 om fredningen.]]

1961 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bjørnholm. (Matr. Høghölm 2b). Fredskoven. Rest af Langdysse: Oval Højning, 11 x 8 m, omsat med 10 uregelmæssigt staaende Randsten. Hul i Midten (fjærnet Kammer?). [[Fredet Jvf. J. 1144/61.]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1961 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Stort, fladt krater i midten (3,5 x 3,5 x 0,3 m.). *************************************** Genbesigtigelse 29.4.1987: Er på mb. afsat en smule for langt mod ØSØ. Ligger (som korrekt afsat af HRK på 4 cm.-kort) ud til skovens V-bryn ca. 30 m. fra dens SV-hjørne. JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med et par store bøge og mange yngre ahorn. Sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)