Ringelhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140303-7

Fredningsnr.
22144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Ringelhøj", ca. 1,50 x 23 m. Overfladen hullet efter talrige rævegrave. træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ringelhöi" en mindre, lav Höi i Udkanten af Skoven, ret vel bevaret. Den er bevoxet med Bögetræer, men dens Form endeel ödelagt ved Rævegrave. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Ringelhøj", ca. 1,5 x 23 m. Overfladen hullet efter talrige Rævegrave. Træbevokset i Skov. 9/12 1948.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948: Overflade beskadiget af Rævegrave. [[Fredet]] Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Totalt gennemrodet af rævegrave hvoraf flere er helt friske. Beskadigelser/skovbrug: 3 ældre traktorspor fører over højen; hhv. over østfod, top og vestfod i N/S-lig retning. Beskadigelser/tilføjelser: Ved SØ-kvadrants fod er opført et skjul (udsigt mod rævegravene) af grantræ, ca. 1 x 3 m. Platform på pæle. Overdækket. Ialt ca. 4 m. højt. En del gamle brædder ligger henslængt nedenfor. Med ejer aftalt fjernelse af udsigtstårn inden 1.11.1982. Genbesigtigelse 3.5.1988: Skjulet styrtet sammen. P.g.a. højens tilstand og den tætte granbevoksning bør der ikke gøres mere i den sag. CHB Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet. Beliggende i meget tæt bevoksning. Højfod ikke mulig at lokalisere. Virker udflydende. Højen er fyldt med rævegrave. Gamle traktorspor ses ikke. Skjul mod SØ ses ikke. Fotos ikke muligt.

Litteraturhenvisninger  (0)