Brænde-Stene
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140402-9

Fredningsnr.
181410

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Brænde-stene", dyssekammer, rektangulært, af 4 bæresten og 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Høj] U [urørt]. Et fritstaaende rektangulært Gravkammer, udvendig 6'6'' langt. 2'10'' bredt, dannet af 4 Sidesten og 1 Dæksten. Fredlyst ved Kjöb. (Deel Thinglyst 29-3-82).

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Brænde-Stene", Dyssekammer, rektangulær, af 4 Bæresten og 1 Dæksten. FM 29/3 1882.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer kaldet "Brænde-stene", orienteret ØNØ/VSV. Det rektangulære kammer måler indvendig ca. 3,0 x 0,8 meter og er sat af 1 (meget lang) bæresten i S, 1 i V-gavlen og 2 i N (hvoraf den ene er meget lang og rager uden for kammeret i Ø, mens den anden, mindre, er noget udvæltet). Kammeret dækkes af 1 stor, ret flad dæksten 3 x 1,8 x 0,6 meter, på hvis overside et par enkelte skåltegn. I Ø-kant af kommunevej. ** Seværdighedsforklaring ** Et ganske pænt og overordentlig let tilgængeligt dyssekammer.

2002 Museal rekognoscering
Kulturhistorisk Museum Randers
Forud var kablet lagt ned ca. 5 meter før og 5 meter efter sb. 9. Kablet blev denne dag, efter aftale, under overvågning af undertegnede lagt ned så tæt på asfaltkanten som muligt og i en så lav dybde som muligt. Grøften var ca. 30 cm bred og gik i en maksimal dybde på ca. 50 cm. Der blev ved grøftgravningen påtruffet nogle få hovedstore sten som muligvis lå i gammel kulturlag. Stenene blev ikke fjernet.

2002 Grøft ved byggeri/anlæg
Kulturhistorisk Museum Randers
Nedgravning af fiberkabel.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kammeret er orienteret NØ-SV. Åbning mod NØ. Dækstenen hviler kun på 3 af de 4 bæresten. Beliggende i ager lige op til vej.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)